D.U.K


Laidavimas- tai baudžiamajame kodekse numatytas asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės būdas.

Ikiteisminio tyrimo metu sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą priima prokuroras, tokį sprendimą turi patvirtinti ikiteisminio tyrimo teisėjas. Jei byla yra jau teisminio nagrinėjimo stadijoje, tokiu atveju sprendimą dėl laidavimo priima bylą nagrinėjantis teismas.

Įstatymas numato, kad laidavimas gali būti taikomas kai yra išpildoma šių sąlygų visuma:
1. Yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą;
2. Kaltininkas pirmą kartą padarė baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą;
3. Visiškai pripažino savo kaltę, gailisi padaręs nusikalstamą veiką;
4. Bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta;
5. Yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Sprendimo dėl laidavimo pritaikymo priėmimas yra prokuroro ir (ar) teismo teisė bet ne pareiga. Formaliai net ir atitinkant visus įstatyme numatytus reikalavimus, sprendimas dėl laidavimo pritaikymo gali būti neigiamas, todėl labai svarbu tinkamai paruošti dokumentus ir proceso dalyvius, kas turi didelės įtakos sėkmingam rezultatui.

Jei teistumas yra išnykęs, tai tokiu atveju laidavimas yra galimas.

Ne, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą asmuo neįgyja teistumo.

Įstatyme numatytas 1-3 metų laidavimo terminas. Jei per šį terminą yra padaroma nauja nusikalstama veika, tuomet sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą gali būti panaikintas ir asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas veikas.

Laidavimas gali būti skiriamas su užstatu arba be jo. Praktikoje užstatas taikomas itin retai ir tik išimtinais atvejais. Laiduotojui laidavimas yra daugiau moralinis įsipareigojimas teigiamai veikti kaltininko elgesį, kad šis ateityje nedarytų naujų nusikalstamų veikų.

Ne, neatsako.

Ne, neatsako.